Edycje regionalne

Za przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych krajach odpowiadają Komitety Organizacyjne, utworzone przez lokalne organizacje polonijne. Komitety wyłaniają - spośród reprezentantów miejscowych środowisk polonijnych - członków Komisji Ekspertów, której zadaniem jest ocena kandydatur zgłoszonych do Konkursu oraz wybór laureatów. Pełna reprezentacja środowisk polonijnych w pracach tego gremium gwarantuje dokonanie rzetelnej oceny kandydatur oraz obiektywnego wyboru laureatów. Realizację konkursu za granicą wspierają też polskie placówki dyplomatyczne.

W regionalnych edycjach Konkursu udział mogą wziąć polscy obywatele oraz osoby polskiego pochodzenia, na stałe mieszkający poza granicami Polski. 

Laureaci wybierani są w pięciu kategoriach: NAUKA, KULTURA, BIZNES, OSOBOWOŚĆ, MŁODY POLAK. 

Każdorazowo są to osoby aktywnie działające w swojej lokalnej społeczności, z sukcesami podejmujące się integracji Polonii z mieszkańcami swoich nowych ojczyzn. Laureaci edycji regionalnych są automatycznie nominowanymi w edycji światowej. 

Konkurs przeprowadzany jest w 6 krajach.

Organizator

TerazPolska.pl

Partnerzy

Klub Twórczego Myślenia
Pangea Network USA
Young Polish Norwegian Professionals Associations
Pismo Polonii Austriackiej

Partnerzy medialni

Link To Poland

Kontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
Klauzula Informacyjna (PDF)
Michał Lipiński - Dyrektor Konkursu Teraz Polska
Michał Lipiński
Dyrektor Konkursu "Teraz Polska"
m.lipinski@terazpolska.pl
tel.: 22 826 01 91
Anna Siedlińska - Manager ds. Komunikacji
Agnieszka Żelechowska
Sekretariat
sekretariat@terazpolska.pl
tel. 22 201 26 90