Edycje regionalne

Za przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych krajach odpowiadają Komitety Organizacyjne, utworzone przez lokalne organizacje polonijne. Komitety wyłaniają - spośród reprezentantów miejscowych środowisk polonijnych - członków Komisji Ekspertów, której zadaniem jest ocena kandydatur zgłoszonych do Konkursu oraz wybór laureatów. Pełna reprezentacja środowisk polonijnych w pracach tego gremium gwarantuje dokonanie rzetelnej oceny kandydatur oraz obiektywnego wyboru laureatów. Realizację konkursu za granicą wspierają też polskie placówki dyplomatyczne.

W regionalnych edycjach Konkursu udział mogą wziąć polscy obywatele oraz osoby polskiego pochodzenia, na stałe mieszkający poza granicami Polski. 

Laureaci wybierani są w pięciu kategoriach: NAUKA, KULTURA, BIZNES, OSOBOWOŚĆ, MŁODY POLAK. 

Każdorazowo są to osoby aktywnie działające w swojej lokalnej społeczności, z sukcesami podejmujące się integracji Polonii z mieszkańcami swoich nowych ojczyzn. Laureaci edycji regionalnych są automatycznie nominowanymi w edycji światowej. 

Konkurs przeprowadzany jest w 6 krajach.

Organizator

TerazPolska.pl

Partnerzy

LOT
Kongres 60 milionów
Link to Poland

Kontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
Klauzula Informacyjna (PDF)
Michał Lipiński - Dyrektor Konkursu Teraz Polska
Michał Lipiński
Dyrektor Konkursu "Teraz Polska"
m.lipinski@terazpolska.pl
tel.: 22 826 01 91
Anna Siedlińska - Manager ds. Komunikacji
Agnieszka Żelechowska
Sekretariat
sekretariat@terazpolska.pl
tel. 22 201 26 90