Zgłoś kandydata

Kto może zgłaszać?
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ?

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje, instytucje, stowarzyszenia, związki polonijne funkcjonujące na terenie danego kraju oraz osoby prywatne.

Jak zgłosić?
JAK ZGŁOSIĆ?

1. Przeczytaj Regulamin i wypełnij załączony do niego komplet dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy z podpisami osób rekomendujących
  • życiorys z uzasadnieniem zgłoszenia
  • zgoda kandydata na udział w konkursie
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych.

UWAGA: Każde zgłoszenie powinno zawierać życiorys kandydata z wyraźnym wskazaniem osiągnięć predestynujących go do nagrody. W zgłoszeniu należy wskazać co najmniej 5 osób popierających kandydata. Każda z osób popierających podaje swoje: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz składa osobisty podpis w formularzu zgłoszeniowym.

2. Wypełniony komplet dokumentów dostarcz lub prześlij na adres wskazany przez Komitet Organizacyjny poszczególnego kraju. Po ocenie formalnej zgłoszenie zostanie przekazane do Komisji Ekspertów.

Do kiedy?
DO KIEDY?

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje, instytucje, stowarzyszenia, związki polonijne funkcjonujące na terenie danego kraju oraz osoby prywatne.

Gdzie zgłosić kandydata?

AUSTRIA


Pismo Polonii Austriackiej "Polonika"
www.polonika.at

Koordynator: Sławomir Iwanowski
redaktion@polonika.at

FRANCJA


Komitet Organizacyjny Konkursu Wybitny Polak we Francji

konkurswybitnypolakwefrancji@gmail.com

IRLANDIA


Klub Twórczego Myślenia w Limerick
www.klubtworczegomyslenia.eu

Koordynator: Joanna Dobosz-Chuda
klubtworczegomyslenia@gmail.com

NORWEGIA


The Young Polish Norwegian Professionals Asoccation – UCI
www.ypnpa.com

Koordynator: Sebastian Garstecki
sebastian@garstecki.no 

CHICAGOKoordynator: Norbert Barszczewski


norbert@jpnetquest.com

LOS ANGELESKoordynator: Andrzej Lubowski


lubowskifc@gmail.com

NOWY JORK


Pangea Network USA
www.pangeanetwork.org

Koordynator: Grzegorz Fryc
gfryc@pangealliance.org

Organizator

TerazPolska.pl

Partnerzy

LOT
Kongres 60 milionów
Link to Poland

Kontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
Klauzula Informacyjna (PDF)
Michał Lipiński - Dyrektor Konkursu Teraz Polska
Michał Lipiński
Dyrektor Konkursu "Teraz Polska"
m.lipinski@terazpolska.pl
tel.: 22 826 01 91
Anna Siedlińska - Manager ds. Komunikacji
Agnieszka Żelechowska
Sekretariat
sekretariat@terazpolska.pl
tel. 22 201 26 90