prof. Henryk Skarżyński

 

EDYCJA ŚWIATOWA 2012

Światowej sławy otochirurg i specjalista z otolaryngologii, audiologii i foniatrii.

Od 1994 Specjalista Krajowy, a następnie Konsultant Krajowy ds. Audiologii i Foniatrii, od 2011 Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii. Twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu. 

Pierwszy w Polsce wszczepił implanty ślimakowe, pniowe i ucha środkowego. Twórca metody PDCI (z ang. partial deafness cochlear implantation), tzw. „metody Skarżyńskiego”, która została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Jako pierwszy na świecie wykonał nią operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie u osoby dorosłej, a następnie u dziecka. Wprowadził kilkadziesiąt nowych rozwiązań klinicznych, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie.

Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center”, resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy. Dzięki dwóm dekadom jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci.

Autor i współautor ponad 2500 krajowych i zagranicznych doniesień naukowych. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy. Zainicjował i koordynował program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w UE. Główny inicjator przyjęcia w 2011 Europejskiego Konsensusu Naukowego w tym zakresie, podpisanego przez liderów europejskich środowisk audiologów, foniatrów, terapeutów mowy i okulistów. Zwieńczeniem działań było przyjęcie w 2011 Konkluzji Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”.

Zobacz także:

Obudzić nadzieję

Obudzić nadzieję

Dwadzieścia lat temu, 16 lipca 1992 roku, profesor Henryk Skarżyński przeprowadził pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego...  ZOBACZ WIĘCEJ

Organizator

TerazPolska.pl

Partnerzy

LOT
Kongres 60 milionów
Link to Poland

Kontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
Klauzula Informacyjna (PDF)
Michał Lipiński - Dyrektor Konkursu Teraz Polska
Michał Lipiński
Dyrektor Konkursu "Teraz Polska"
m.lipinski@terazpolska.pl
tel.: 22 826 01 91
Anna Siedlińska - Manager ds. Komunikacji
Agnieszka Żelechowska
Sekretariat
sekretariat@terazpolska.pl
tel. 22 201 26 90