Wybitni Polacy w Paryżu

W piątek, 5.10.br. w Ambasadzie RP w Paryżu wręczono nagrody „Wybitny Polak we Francji”, przyznawane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Statuetki trafiły do uczonych, działaczy społecznych, ludzi kultury.

W piątek, 5.10.br. w Ambasadzie RP w Paryżu wręczono nagrody „Wybitny Polak we Francji”, przyznawane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Statuetki trafiły do uczonych, działaczy społecznych, ludzi kultury.

Konkurs „Wybitny Polak”, który odbywa się w wielu krajach, to inicjatywa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Głównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które odniosły sukces w kraju i poza jego granicami. To również okazja do przybliżenia biografii tych rodaków, którzy bardzo często są znani i szanowani na emigracji, lecz pozostają anonimowi w Polsce. Podczas uroczystości w Paryżu nagrody wręczyli Karolina Smaga, konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, i Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora Konkursu „Teraz Polska” i Konkursu „Wybitny Polak”. Fundację reprezentował również Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. Uroczystość uświetniły występ zespołu ludowego Polonez oraz recital fortepianowy Małgorzaty Bańki.

Laureaci Konkursu „Wybitny Polak we Francji”:

Nauka – Barbara Romanowicz

Barbara Romanowicz urodziła się we Francji, jej rodzice pochodzą z Polski. Ojciec, Zygmunt Romanowicz, był księgarzem i wydawcą, a matka, Zofia Romanowicz (pochodząca z Radomia) – pisarką. Barbara Romanowicz studiowała czystą matematykę w ENS w Sèvres, a następnie uzyskała doktorat w zakresie astronomii na Uniwersytecie Paryż VI, zaś w 1979 r. doktorat (Doctorat d'Etat) z geofizyki na Uniwersytecie Paryż 7. Jako badacz w CNRS związana z Institut de Physique du Globe de Paris, w latach 1981–1991 zbudowała pionierską globalną sieć sejsmologiczną – program GEOSCOPE. Od 1991 r. jest profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie prowadziła Uniwersyteckie Laboratorium Sejsmologii (od 1991 do 2011 r.). Przez te 20 lat zbudowała system powiadamiania i szacowania w czasie rzeczywistym trzęsień ziemi w Karolinie Północnej, współpracując z US Geological Survey. W 2003 r. utworzyła i do dziś prowadzi instytut zajmujący się multidyscyplinarnymi studiami w zakresie nauk o głębokim wnętrzu Ziemi. Od 2011 r. posiada tytuł przewodniczącej katedry Physique de l'Interieur de la Terre w Collège de France.

Kultura – Maria Delaperrière

Maria Delaperrière pochodzi z Krakowa, ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Profesor dr hab., badaczka literatury i kultury XIX i XX w., komparatystka. Przez wiele lat kierowała Wydziałem Polonistyki oraz Ośrodkiem Badań nad Europą Środkową w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu. Otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod jej redakcją ukazało się ok. 30  książek poświęconych literaturze polskiej i środkowoeuropejskiej. W latach 1985–2009 kierowała sekcją języka polskiego w INALCO. Obecnie pełni funkcję sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Nadal bierze udział w licznych sesjach międzynarodowych i organizuje konferencje poświęcone m.in. polsko-francuskim relacjom kulturalnym oraz literaturze polskiej w kontekście europejskim.

Osobowość – Maria Warunek

Maria Warunek to osoba wielkiego serca, oddana potrzebującym. Całą swą energię wkłada w pracę z bezdomnymi polskiego pochodzenia we Francji, znajdującymi się w bardzo trudnych warunkach i sytuacjach życiowych. Pomaga im w walce z nałogiem alkoholowym, nie ocenia ani nie narzuca gotowych planów, lecz wspiera w poszukiwaniu indywidualnych rozwiązań. Po otrzymaniu dyplomu pomocy medyczno-socjalnej rozpoczęła pracę z osobami niepełnosprawnymi w Foyer d'Accueil Médicalisé. Wielką wagę przywiązuje również do bezpłatnej pomocy w sprawach administracyjnych osobom wykluczonym. Warto w tym miejscu wspomnieć o wszystkich osobach zaangażowanych w pracę Stowarzyszenia „Pomost-Passerelle”, którego Maria Warunek jest filarem.

Wyróżnieni w Konkursie „Wybitny Polak we Francji”:

Nauka – Barbara Żochowska-Despiney

Barbara Żochowska-Despiney – ekonomistka, dr hab. Uniwersytetu Paryż 1 Panthéon-Sorbonne. Urodziła się w Polsce, studia magisterskie ukończyła we Wrocławiu. Była pracownikiem naukowym w CNRS. Przybyła do Francji w 1974 r. na stypendium rządu francuskiego w Europejskim Centrum Naukowym w Nancy. Od 40 lat działa przy UNESCO, w tym jako przedstawiciel Światowego Związku Esperantystów. Od roku 2004 wiceprzewodnicząca organizacji francuskiej Bois debout en Pologne zajmującej się ratowaniem cerkwi greckokatolickich na Podkarpaciu (Piątkowa Ruska), co pozwoliło na wpisanie kilku cerkwi, a także kilku kościołów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2008 r. zorganizowała wystawę zdjęć cerkwi w siedzibie UNESCO i w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Opublikowała we francuskich mediach artykuł „Patrimoine et développement: le cas des Basses Carpates” (Dziedzictwo i rozwój. Przypadek dolnych Karpat, 1997). Jako członek Haut Comité National pour la célébration du Centenaire de la découverte de la radioactivité (Wysoki Komitet Narodowy ds. obchodów stulecia radioaktywności) zorganizowała i wzięła udział w Konferencji UNESCO „Młodzi ludzie, przyszli naukowcy”, na której wygłosiła odczyt na temat życia i pracy Marii Skłodowskiej-Curie. Jest autorką wielu publikacji naukowych, wystąpień oraz książek.

Osobowość – Jacek Rewerski

Jacek Rewerski pochodzi z Gdańska. Jego rodzice byli uciekinierami politycznymi i osiedlili się we Francji, gdy miał kilka lat. Obecnie Jacek Rewerski jest prezesem Stowarzyszenia Anjou-Pologne i Franco-Polo z siedzibą w Angers. Stowarzyszenie Anjou-Pologne, działające od przeszło 20 lat, przekazuje i szerzy wiedzę o Polsce, organizując kursy języka polskiego, spotkania, koncerty, wystawy, konferencje oraz wyjazdy kulturoznawcze do Polski. Trzy lata temu Jacek Rewerski doprowadził do podpisania partnerstwa między miastem Angers a Toruniem. Jest również doktorem geografii, byłym wykładowcą na Uniwersytecie w Angers, byłym konsultantem przy UNESCO, autorem książek, grafikiem i malarzem. Regularnie prowadzi konferencje o Polsce oraz oprowadza po kraju francuskie grupy szkolne, jak i dorosłych. Od 40 lat działa wśród Francuzów, promując kulturę i historię Polski. W latach 80. i 90., w ramach działalności humanitarnej stowarzyszenia Solidarność Dzieci Polskich, instalował w Polsce, na Litwie i Ukrainie stacje hemodializy pediatrycznej.

Kultura – Zofia Toriel

Zofia Toriel – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czasie studiów działała również artystycznie w kabarecie studenckim i Zespole Pieśni i Tańca „Katowice”; za działalność artystyczną była nagradzana zarówno przez uczelnię, jak i Związek Studentów Polskich. Po studiach ukończyła aplikację sędziowską i zdała egzamin sędziowski. W 2017 r. została nagrodzona przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, w kategorii Ambasador spraw polskich, za założenie i prowadzenie zespołu Polonez, w którym jest również choreografem i autorem programu.

Nagroda Specjalna Ambasadora RP we Francji – Eugeniusz Plater-Syberg

Ks. Eugeniusz Plater-Syberg urodził się w 1936 r. w majątku rodzinnym Platerów w Moszkowie na Kresach Wschodnich. W 1939 r. wraz z matką Pauliną Plater-Zyberk z Wielopolskich i czwórką rodzeństwa uciekł z wywózki na Syberię. W 1947 r. dotarli do Francji. Studiował i doktoryzował się w Rzymie, gdzie w 1961 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był związany z polskimi organizacjami niepodległościowymi i otrzymał status uchodźcy politycznego, konsekwentnie odmawiając przyjęcia obywatelstwa francuskiego. W stanie wojennym został pełnomocnikiem Episkopatu Polski do spraw pomocy charytatywnej. Współpracował ze strukturami Solidarności, w tym z Paryskim Biurem Solidarności. Do Polski jeździł, wykorzystując watykański paszport dyplomatyczny. W latach 80. był częstym gościem francuskich mediów, apelował o pomoc dla Polski. W 1983 r. współorganizował rozwieszenie wielkiego sztandaru Solidarności na Koloseum w Rzymie. Obecnie pracuje jako proboszcz parafii w St. Valerien pod Paryżem. Ks. Plater-Syberg został odznaczony m.in. za organizowanie pomocy finansowej i sprzętowej we Francji dla polskiego podziemia w latach 80. Założył we Francji ponad 360 komitetów pomocy Polsce oraz Dom Emigranta w Paryżu i specjalny fundusz stypendialny dla azylantów. Wysłał do Polski kilkaset ton pomocy humanitarnej.

Partnerem Konkursu „Wybitny Polak” są Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia

Organizator

TerazPolska.pl

Partnerzy

LOT
Kongres 60 milionów
Link to Poland

Kontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
Klauzula Informacyjna (PDF)
Michał Lipiński - Dyrektor Konkursu Teraz Polska
Michał Lipiński
Dyrektor Konkursu "Teraz Polska"
m.lipinski@terazpolska.pl
tel.: 22 826 01 91
Anna Siedlińska - Manager ds. Komunikacji
Agnieszka Żelechowska
Sekretariat
sekretariat@terazpolska.pl
tel. 22 201 26 90