prof. Jerzy Buzek

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE 2013

Polityk i profesor nauk technicznych. W latach 1997–2001 prezes Rady Ministrów. Poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach 2009–2012 jego przewodniczący. Kawaler Orderu Orła Białego.

Urodził się w 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno- Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1971 roku wyjechał na staż naukowy w Uniwersytecie w Cambridge. 

W 1980 roku rozpoczął działalność w "Solidarności". W 1997 r. został koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych AWS, następnie posłem na Sejm RP i szefem Rady Ministrów (1997-2001). Pełniąc funkcję premiera Polski, przeprowadził w kraju kluczowe reformy: emerytalną, zdrowotną, edukacyjną, administracyjno-samorządową oraz górnictwa. Jego rząd wprowadził Polskę do NATO, a także rozpoczął negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.

Od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE – Ukraina oraz do Delegacji stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN.

Osiągając w 2009 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego 400 000 głosów, okazał się być najpopularniejszym polskim eurodeputowanym. W 2009 r. został wybrany na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tym samym został pierwszym przewodniczącym pochodzącym z Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas 2,5-letniej kadencji doprowadził m.in. do sfinalizowania ratyfikacji Traktatu z Lizbony, zastępującego dotychczasowy Traktat z Nicei. Od wielu lat jest zaangażowany w kwestie dotyczące energii, razem z Jacquesem Delorsem zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, mającej realizować zdecydowaną i skuteczną unijną politykę energetyczną. 

Obrońca i promotor praw człowieka. Głęboko zaangażowany w rozwój partnerstwa UE z krajami sąsiedztwa. Przewodniczy komisji przemysłu, badań naukowych i energii oraz tzw. Konferencji Przewodniczących Komisji. Jest członkiem podkomisji bezpieczeństwa i obrony oraz delegacji do spraw stosunków ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO oraz zastępcą w komisji spraw zagranicznych, delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia, jak i delegacji do zgromadzenia parlamentarnego Euronest.

 

Zobacz także:

Badania i innowacje - nie jest dobrze, ale sytuacja ma szansę się zmienić

Badania i innowacje - nie jest dobrze, ale sytuacja ma szansę się zmienić

O pozycji europejskiej nauki w perspektywie międzynarodowej, odtwarzaniu etosu polskiej myśli technicznej i stymulowaniu innowacyjności przez sferę publiczną...  ZOBACZ WIĘCEJ

Organizator

TerazPolska.pl

Partnerzy

Klub Twórczego Myślenia
Kongres 60 milionów
Young Polish Norwegian Professionals Associations
Pismo Polonii Austriackiej

Partnerzy medialni

Link To Poland

Kontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
Klauzula Informacyjna (PDF)
Michał Lipiński - Dyrektor Konkursu Teraz Polska
Michał Lipiński
Dyrektor Konkursu "Teraz Polska"
m.lipinski@terazpolska.pl
tel.: 22 826 01 91
Anna Siedlińska - Manager ds. Komunikacji
Agnieszka Żelechowska
Sekretariat
sekretariat@terazpolska.pl
tel. 22 201 26 90