prof. Jerzy Buzek

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE 2013

Polityk i profesor nauk technicznych. W latach 1997–2001 prezes Rady Ministrów. Poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach 2009–2012 jego przewodniczący. Kawaler Orderu Orła Białego.

Urodził się w 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno- Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1971 roku wyjechał na staż naukowy w Uniwersytecie w Cambridge. 

W 1980 roku rozpoczął działalność w "Solidarności". W 1997 r. został koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych AWS, następnie posłem na Sejm RP i szefem Rady Ministrów (1997-2001). Pełniąc funkcję premiera Polski, przeprowadził w kraju kluczowe reformy: emerytalną, zdrowotną, edukacyjną, administracyjno-samorządową oraz górnictwa. Jego rząd wprowadził Polskę do NATO, a także rozpoczął negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.

Od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE – Ukraina oraz do Delegacji stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN.

Osiągając w 2009 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego 400 000 głosów, okazał się być najpopularniejszym polskim eurodeputowanym. W 2009 r. został wybrany na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tym samym został pierwszym przewodniczącym pochodzącym z Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas 2,5-letniej kadencji doprowadził m.in. do sfinalizowania ratyfikacji Traktatu z Lizbony, zastępującego dotychczasowy Traktat z Nicei. Od wielu lat jest zaangażowany w kwestie dotyczące energii, razem z Jacquesem Delorsem zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, mającej realizować zdecydowaną i skuteczną unijną politykę energetyczną. 

Obrońca i promotor praw człowieka. Głęboko zaangażowany w rozwój partnerstwa UE z krajami sąsiedztwa. Przewodniczy komisji przemysłu, badań naukowych i energii oraz tzw. Konferencji Przewodniczących Komisji. Jest członkiem podkomisji bezpieczeństwa i obrony oraz delegacji do spraw stosunków ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO oraz zastępcą w komisji spraw zagranicznych, delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia, jak i delegacji do zgromadzenia parlamentarnego Euronest.

 

Zobacz także:

Badania i innowacje - nie jest dobrze, ale sytuacja ma szansę się zmienić

Badania i innowacje - nie jest dobrze, ale sytuacja ma szansę się zmienić

O pozycji europejskiej nauki w perspektywie międzynarodowej, odtwarzaniu etosu polskiej myśli technicznej i stymulowaniu innowacyjności przez sferę publiczną...  ZOBACZ WIĘCEJ

Organizator

TerazPolska.pl

Partnerzy

LOT
Kongres 60 milionów
Link to Poland

Kontakt

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa
Klauzula Informacyjna (PDF)
Michał Lipiński - Dyrektor Konkursu Teraz Polska
Michał Lipiński
Dyrektor Konkursu "Teraz Polska"
m.lipinski@terazpolska.pl
tel.: 22 826 01 91
Anna Siedlińska - Manager ds. Komunikacji
Agnieszka Żelechowska
Sekretariat
sekretariat@terazpolska.pl
tel. 22 201 26 90